Merke- og planleggingsdager

September 2018

24.

Foreldremøte kl 19.00-21.00

Oktober 2018

15.

Fotografen kommer kl 09:00

18.-19.

Planleggingsdager

24.

Foreldrefrokost på Svale kl 08:00-09:00

31.

Foreldrefrokost på Kjøttmeis kl 08:00-09:00

Desember 2018

13.

Luciafeiring

20.

Nissefest

Januar 2019

2.

Planleggingsdag

Februar 2019

8.

Karneval