Merke- og planleggingsdager

Februar 2020

11.

Åpen dag for aktuelle søkere

13.

Karneval

27.

Skidag med familien

Mars 2020

25.

Foreldrefrokost på Kjøttmeis

April 2020

1.

Foreldrefrokost på Svale

14.

Planleggingsdag

29.

Vårdag med rebusløp

Mai 2020

6.

Dugnad

15.

Vi feirer 17. mai

Juni 2020

2.

Planleggingsdag

16.

Sommerfest kl 17:30